VELKOMMEN!
Dette er et nettverk for yrkesfaglærere på Vg1 Design og Håndverk. Her kan du legge inn eller kommentere undervisningsmateriale for hvordan vi bedre kan ivareta motivasjon, yrkesforankring og elevmedvirkning inn i undervisningen. Del og øk din kompetanse.
Sammen er vi smarte!